Κτήμα Φιλιππικόν

Ιππικός Όμιλος Σαλαμίνας

 

 

Ο Ιππικός Όμιλος Σαλαμίνας  ιδρύθηκε  το 2009, είναι ένα αθλητικό ιππικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας. Σκοπός του, είναι η διάδοση του αθλήματος της ιππασίας και η σωστή εκμάθησή της από πεπειραμένους προπονητές – αθλητές, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ικανοί αθλητές. Ο Ιππικός Όμιλος Σαλαμίνας είναι αθλητικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Βρίσκεται στο Αιάντειο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου (Λεμόνια). Σκοπός του, είναι η διάδοση του φίλιππου πνεύματος καθώς και η σωστή εκμάθηση του αθλήματος της ιππασίας (θεωρία και πρακτική) και πιο συγκεκριμένα η υπερπήδηση εμποδίων.